Aktualizované vydání The Firebird Book

od Helen Borrie

Po mnoho měsíců pracovala naše "dvorní spisovatelka" Helen Borrie na druhém, rozšířeném vydání své knihy o Firebirdu, které je aktualizováno až po Firebird V2.5. Toto nové vydání je nejprve distribuováno v elektronické podobě jako plně navigačně prvázané PDF na IBPhoenix Developer DVD (nebo přes okamžitý download), a jako tištěná kniha ve třech svazcích, Svazek 1: Firebird Fundamentals, Svazek 2: Developing with Firebird Data a Svazek 3: Administering Firebird Servers and Databases. Kniha je dostupná jako tisk na vyžádání přes createspace.

Přehled kapitol:

 • Part I Firing Up with Firebird
  • 1 Firebird Servers and Clients
  • 2 Installation
  • 3 Network Setup and Initial Configuration
  • 4 Operating Basics
  • 5 Migration Notes
 • Part II Firebird Data Types & Domains
  • 6 About Firebird Data Types
  • 7 Number Types
  • 8 Date and Time Types
  • 9 Character Types
  • 10 BLOBS and Arrays
  • 11 Domains
 • Part III A Database & Its Objects
  • 12 Designing and Defining a Database
  • 13 Data Definition Language—DDL
  • 14 Creating and Maintaining a Database
  • 15 Tables
  • 16 Indexes
  • 17 Referential Integrity
 • Part IV Working With Database
  • 18 Data Manipulation Language—DML
  • 19 DML Queries
  • 20 Expressions and Predicates
  • 21 Querying Multiple Tables
  • 22 Ordered and Aggregated Sets
  • 23 Views and Other Run-time Set Objects
  • 24 Interactive SQL Utility (isql)
 • Part V Transactions
  • 25 Overview of Firebird Transactions
  • 26 Configuring Transactions
  • 27 Programming with Transactions
 • Part VI Programming on the Server
  • 28 Procedural SQL—PSQL
  • 29 Stored Procedures and Executable Blocks
  • 30 Triggers
  • 31 Accessing Other Databases from PSQL
  • 32 Error Handling and Events
 • Part VII Configuring Firebird
  • 33 Configuring Firebird and Its Environment
  • 34 Configuration Parameters in Detail
  • 35 Configuring and Managing Databases
 • Part VIII Administering & Securing Firebird
  • 36 Protecting the Server and its Environment
  • 37 Database-Level Security
  • 38 Monitoring and Logging Features
  • 39 Backing Up Databases
  • 40 The Services Manager
 • Part IX Appendices
  • Appendix I - Internal and External Functions
  • Appendix II - Reserved and Non-reserverd Keywords
  • Appendix III - Context Variables
  • Appendix IV - Firebird Limits
  • Appendix V - System Tables and Views
  • Appendix VI - Character Sets and Collations
  • Appendix VII - Error Codes
  • Appendix VIII - SQLSTATE Codes
  • Appendix IX - Database Repair How-to
  • Appendix X - Default Disk Locations
  • Appendix XI - Healthcare for Databases
  • Appendix XII - Upgrade Scripts
  • Appendix XIII - Application Interfaces
  • Appendix XIV - Resources

Původní kniha "The Firebird Book: a Reference for Database Developers" pokrývající Firebird verze 1.0 a 1.5 vydána nakladatelstvím Apress v roce 2004 se setkala se značným ohlasem. Od vydání Firebirdu 2.0 a později V2.1 publikoval IBPhoenix aktualizující Dodatek ve formátu PDF, rovněž napsaný Helen, který se drží struktury původní knihy.

Nové vydání se z větší části drží struktury originálu, shrnující základní informace o Firebirdu do osmi nebo devíti částí, každé složené z několika kapitol, které zohledňují typický sled kroků vývojářů učících se práci s novou databází. Zhruba tucet dodatků pak poskytuje stručný přehled faktů, chybových kódů, interních a externích funkcí a dalších často vyhledávaných informací. Toto nové vydání poskytuje podobně ucelený balík informací pro většinu profesionálních uživatelů jako jeho předchůdce.

Protože množství informací které je nutné zdokumentovat od posledního vydání značně narostlo, byly některé spíše teoretické části vyňaty, aby udělaly místo praktickým informacím. Toto rozhodnutí nebylo učiněno pouze z důvodu nutnosti omezit počet stran: během posledních šesti let, jak se schopnosti Firebirdu zvětšovaly, narostlo množství informací dostupných na webu do takové míry, že již nemá smysl snažit se je všechny nacpat do jediné knihy (už první vydání mělo přes 1000 stran).

Úvodní sekce knihy (Firing Up) nyní obsahuje kapitolu o migraci databází ze starších verzí na nové. Původní sekce o nástrojích (Tools) popisující nástroje příkazové řádky byla rozdělena a obsah přesunut do příslušných kapitol. Většina materiálu je nyní v nové sekci pro administrátory databází, která popisuje nástroje a funkčnost která byla doplněna až po verzi 1.5: např. monitorování databází, trasování a přírůstkové zálohování.

Části o SQL jsou v novém vydání aktualizovány a lépe rozděleny podle své funkčnosti (definice, manipulace s daty, procedurální programování). Tyto úpravy byly nezbytné kvůli řadě podstatných změn a vylepšení SQL implementace od prvního vydání knihy. Například ve Firebirdu 2+ můžete provádět bloky procedurálního kódu v dynamických SQL dotazech, a (od verze 2.5) dokonce psát procedury které se připojují k jiné databázi ve své vlastní transakci a které pracují podobně jako klientská aplikace. Jazyk pro manipulaci s daty je nyní rovněž mnohem bohatší.

Tato nová verze je souhrnnou, praktickou příručkou k tvorbě vysoce stabilních, škálovatelných databází pro vaše client/server a vícevrstvé aplikace (včetně webových) s použitím Firebirdu v2.5. Starší verze Firebirdu rovněž nejsou opomíjeny. Tam kde je to důležité je jasně specifikováno v kterém okamžiku evoluce Firebirdu se "dříve nemožné" stalo "možným", a jak lze obdobných výsledků dosáhnout u starších verzí.

O autorce

Helen Borrie je databázová a aplikační vývojářka, členka projektu Firebird (zakládající), konzultantka u naší společnosti a úřadující Sekretář Firebird Foundation Inc. Díky žurnalistické minulosti je často "zneužívána" k tvorbě dokumentace. je zodpovědná za údržbu detailních Poznámek k vydání (Release Notes) které jsou součástí každé distribuce Firebirdu. Průběžně přispívá do e-mailových konferencí věnovaných Firebirdu, kde pomáhá aplikačním vývojářům a databázovým administrátorům. Od počátku (2000) je aktivním správcem webu projektu Firebird (firebirdsql.org).